vrijdag 29 december 2006

Geheime notulenNederland is een echt verenigingsland. Er bestaan talloze grotere en kleinere verenigingen, clubs, actiegroepen, belangengroeperingen, genootschappen, en gezelschappen op allerlei gebied. Een relatief onbekende club is het Frits Barend Genootschap, dat zich ten doel stelt om onnodige bepalingen van gesteldheid te bestrijden.


De taalprof wist de hand te leggen op de geheime notulen van een van de vergaderingen van deze actiegroep. Die notulen bestaan uit twee verfrommelde A4-tjes, met daarop in potlood geschreven Nog uitwerken! Alhoewel het dus niet de officiële notulen betreft meen ik, in het kader van mijn charme-offensief voor de bepaling van gesteldheid, mijn lezers dit document niet te mogen onthouden.


Aanwezig zijn de heer Fijntjes, de heer Opdekast, de heer De Zwaan en mevrouw De Zwaan-Bromvlieg.  Voorzitter is de heer Basta.


De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij wordt echter meteen onderbroken door de heer Fijntjes, die opmerkt dat op de vorige vergadering is afgesproken deze welkomstformule te wijzigen in De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen, aangezien anders welkom een onnodige bepaling van gesteldheid is. Immers, de aanwezigen zijn welkom door deze wens. De heer Basta brengt daartegenin dat hij nog steeds van mening is dat je uitdrukkingen niet moet gaan zitten ontleden want dan is het eind zoek, maar de heer Fijntjes merkt op dat afspraak afspraak is. Dit zal in de uiteindelijke notulen hersteld worden.


Mevrouw De Zwaan-Bromvlieg licht het eerste agendapunt toe: de oprichting van een standbeeld voor Frits Barend, wiens naam vaak ten onrechte voor een bepaling van gesteldheid wordt aangezien. De heer De Zwaan valt haar enthousiast bij, maar hij haast zich daarbij op te merken dat hij dit alleen op enthousiaste wijze doet en dat hij dus een bijwoordelijke bepaling van wijze gebruikt en niet een bepaling van gesteldheid. De vergadering vraagt zich af of de heer De Zwaan dan niet enthousiast is. Aangezien de heer Zwaan hierop bevestigend moet antwoorden, lijkt het erop dat hij hier toch een bepaling van gesteldheid gebruikt heeft. De Zwaan merkt echter op dat bevestigend antwoorden ook een bepaling van gesteldheid bevat omdat je tegelijkertijd bevestigt en antwoordt.


De heer Fijntjes signaleert dat hier op een pijnlijke manier duidelijk wordt hoezeer de bepaling van gesteldheid zich heeft binnengewurmd in de Nederlandse taal, en hoe de dagelijkse omgangstaal al van binnenuit geïnfecteerd is met de "bepaling van gesteldheidsziekte", zoals hij dat altijd noemt.


De vergadering dreigt nu in chaos te verzanden, maar de voorzitter grijpt in en stelt voor in de notulen enthousiast te schrappen, aangezien bijval al voldoende is, en bevestigend moet antwoorden te vervangen door moet bevestigen. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.


Het volgende agendapunt is dat de vergaderingen van het genootschap vaak stroef verlopen. Dat wil zeggen, de vergadering is niet stroef, alleen het verloop is stroef, waardoor hier de bepaling van gesteldheid stroef uitdrukkelijk wordt vermeden.


De heer Basta stelt naar aanleiding hiervan voor om de statuten van het genootschap uit te breiden naar de bestrijding van onnodige zinsontleding in het algemeen. Dat zinloze ontleden leidt allemaal nergens toe, en het zorgt alleen maar voor verwarring en onrust. Bovendien zijn we dan ook meteen van de bepaling van gesteldheid af. Zo slaan we twee vliegen in één klap.


De heer Fijntjes merkt echter op dat in dat geval het genootschap zelf zijn hele bestaansrecht verliest. Immers, zonder ontleding kun je de bepaling van gesteldheid niet eens herkennen of benoemen, laat staan bestrijden. Dat zou betekenen dat er geen onnodige bepalingen van gesteldheid meer zouden bestaan. Dat kan nu ook weer niet de bedoeling zijn! Er wordt afgesproken dat de heer De Zwaan en mevrouw De Zwaan-Bromvlieg in een kleine commissie de gevolgen van dit radicale voorstel in kaart zullen brengen.

De heer Opdekast, die zich de hele vergadering heeft ingehouden, wijst erop dat hij de vorige vergadering belast is met het opstellen van een lijst met onnodige bepalingen van gesteldheid, met bruikbare alternatieven. Met deze lijst in de hand kunnen onnodige bepalingen van gesteldheid eenvoudig worden opgespoord en aan de kaak worden gesteld. Hij stelt voor om deze lijst in de media meer bekendheid te geven. Mevrouw De Zwaan-Bromvlieg voegt hieraan toe dat het te overwegen valt om een prijs in te stellen voor een bekende Nederlander die weinig tot geen onnodige bepalingen van gesteldheid in zijn of haar taalgebruik bezigt.


Afgesproken wordt om de lijst in de toekomst uit te breiden, er meer bekendheid aan te geven, en na te denken over ludieke acties om mensen te wijzen op onnodige bepalingen van gesteldheid.


Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag, aangezien de leden eerst de lijst van Opdekast goed willen bestuderen om geen onnodige bepalingen van gesteldheid aan de notulen toe te voegen, en de voorzitter sluit de vergadering.

2 opmerkingen:

  1. Zijn deze notulen van vóór of na de instelling van de paramilitaire tak?

    BeantwoordenVerwijderen
  2. @Vorkbaard: dat zou ik niet weten. En ik beweer ook niet dat de Hells Angels er iets mee te maken hebben.

    BeantwoordenVerwijderen