vrijdag 8 september 2006

Het vinger-voornaamwoordWas ik niet bezig met een serie over voornaamwoorden? En had ik na een logje over persoonlijke, bezittelijke en vragende voornaamwoorden niet beloofd om ook de aanwijzende, onbepaalde en betrekkelijke voornaamwoorden nog te doen? Ja, ik heb dan wel nog even uitgeweid over het wederkerende en wederkerige voornaamwoord (over het eerste zelfs een tweede keer), maar daarmee is die belofte natuurlijk niet ingelost.


Welnu! Belofte maakt schuld. Het aanwijzende voornaamwoord. Dat is wat! (of: Wat is dat?)


Eerst een moeilijk woord: deiktisch. Moet dat nou? Ja wacht even, het is leuker dan je nu denkt. Deiktisch, dat betekent letterlijk "aanwijzend", en het is afgeleid van een heel oud woord dat "vinger" betekent (net zoals het Latijnse woord "digitus"). Waarom is dat belangrijk? Omdat het aangeeft wat aanwijzen letterlijk is: je vinger op iets richten. En  dan zeggen: Kijk daar!


Als je dat snapt, dan snap je ook wat een aanwijzend voornaamwoord is. Dat is namelijk een gewoon voornaamwoord, met een benadrukt betekeniselement: het is deiktisch. Zeg je Ik zie het, dan verwijst het op een neutrale manier naar iets dat in het gesprek of in de omgeving bekend is. Zeg je echter Ik die dát, dan is het net of je met het woordje dat, net als met je vinger, iets aanwijst.


Dat, die, dit, deze, dat zijn de "echte" aanwijzende voornaamwoorden. Die en dat kunnen ook als andere woorden optreden, maar als je letterlijk met je vinger kunt wijzen op het moment dat je ze uitspreekt, dan zijn ze aanwijzend. Je kunt het gemakkelijk bij jezelf nagaan. In de zin Die voornaamwoorden, die zijn makkelijk! staat twee keer het woordje die. Op het moment dat je ze uitspreekt, kun je letterlijk je vinger gebruiken als ondersteunend gebaar (alsof je ze op papier aanwijst).


Vergelijk dat eens met de zin Die voornaamwoorden die makkelijk zijn, ken ik al. Als je die zin hardop voorleest, kun je wel nog je vinger gebruiken bij het eerste woordje die, maar absoluut niet meer bij het tweede (probeer het maar eens uit!). Dat tweede woordje die is dus niet deiktisch, het is geen aanwijzend voornaamwoord (het is een betrekkelijk voornaamwoord, maar daarover later).


Die woordjes deze, dit, die, dat, zijn dat de enige aanwijzende voornaamwoorden? Nee, dat niet. Je hebt ook nog een paar ouderwetse (gene, gindse), een paar bijzondere (diegene, degene, datgene hetgene), en je hebt zo'n en zulke. Misschien vind je die laatste twee wat gek als aanwijzende voornaamwoorden. Ze zijn misschien niet echt deiktisch, maar toch wijzen ze duidelijk naar een eigenschap die je bedoelt. Als je het hebt over zulke dingen, dan heb je het met zulke over een eigenschap die voor je gesprekspartner duidelijk moet zijn (bijvoorbeeld groot, of doorzichtig, ik zeg maar wat). Ook van die laatste heb je een paar ouderwetse varianten (zodanige, dergelijke, soortgelijke, dusdanige). En als je nou aan de andere kant heel modern wil doen, dan moet je van die, als in van die kleine kaboutertjes of van díe dingen! ook als één woord benoemen. Dat is dan ook een aanwijzend voornaamwoord

Is het dat? Ja, nou, niet helemaal. Ook het woordje zelf, en woorden eindigend op -zelfde (dezelfde, hetzelfde, diezelfde, datzelfde, ditzelfde) hebben iets aanwijzends. Als je zegt Ik heb dat zelf gedaan, dan is het woordje ik "gewoon" een persoonlijk voornaamwoord, maar met zelf wijs je nog eens nadrukkelijk naar jezelf. Daarom worden ook het losse woordje zelf, en woorden op -zelfde, benoemd als aanwijzend voornaamwoord.


Is dat moeilijk? Nou ja, die rare gevallen, die zou je moeten onthouden. Maar het belangrijkste is dat je bij de "gewone" aanwijzende voornaamwoorden die aanwijzende betekenis kunt herkennen. Als je dat kunt, ben je ver genoeg.

5 opmerkingen:

 1. Hoe zit het in volgend geval:
  Ze hebben ons gefilmd. Dat vonden wij raar.
  Is dat hier ook een aanwijzend voornaamwoord? Je kan hier tenslotte niet naar iets wijzen. Ik denk dat het een aanwijzend voornaamwoord is, maar het voelt toch wat vreemd aan.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @W. Leenaarts: In 'Dat vonden wij raar' is 'dat' wel degelijk aanwijzend voornaamwoord. Om het "aanwijzende effect" goed aan te voelen zou je hier 'dat' moeten beklemtonen. Het aanwijzen gebeurt hier echter binnen de taal: met 'dat' wijs je naar de bewering in de vorige zin. Vergelijk maar eens de twee woordjes 'dat' in de zin 'dat ze ons filmden, dat vonden wij raar.' Als je deze zin met een wijsvingergebaar ondersteunt, merk je dat je de wijsbeweging maakt bij het woord 'filmen' en bij het tweede 'dat'. Het is heel onnatuurlijk om het wijsgebaar bij het eerste 'dat' te maken.
  Misschien is dat geen letterlijk wijzen wat je doet (dat is waarschijnlijk wat bij jou vreemd aanvoelt), maar er is wel degelijk een fysieke basis voor het aanwijzend voornaamwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hoe zit het met het woord 'daar'? Ik kan me een situatie voorstellen waarin je op een landkaart wijst en zegt: "Daar gaan wij heen deze vakantie."
  Is in dat geval 'daar' ook een aanwijzend voornaamwoord?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik was iets te snel met mijn vraag... Door het lezen van reacties van anderen bij andere items is hij al beantwoord.
  'Daar' verwijst in het genoemde geval niet naar een ding (een land), maar naar een plek en is dus geen aanwijzend voornaamwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @R. Burger: Precies! Dat wil zeggen: als 'daar' een deel is van een voornaamwoordelijk bijwoord (bijvoorbeeld 'daar zie ik niets in'), dan wordt 'daar' wél benoemd als aanwijzend voornaamwoord (en in dit voorbeeld 'in' als bijwoord).

  BeantwoordenVerwijderen