woensdag 10 januari 2007

Onbekende fout weerlegdWeer bijna een discussie op de mailinglijst voor leraren Nederlands! En weer kan de taalprof het niet laten om zich ermee te bemoeien. Zelfs als hij zelf niet begrijpt waar het over gaat. Hoe gretig kun je zijn?

Iemand merkt op: "In de Tweede Kamer hoor je politici voortdurend [deze fout] maken: We moeten zorgen dat niet alle moslima's burka's gaan dragen." En nu is de vraag: wat kan deze taalcriticus bedoelen?

Het zal hopelijk niet over de spelling gaan (de officiële spelling prefereert boerka's). Aanvankelijk dacht ik: het zal wel de plaats van het woordje niet zijn (dat zou het meest interessant zijn). Maar later merkte iemand op dat het er waarschijnlijk om gaat dat in deze zin ervoor is weggelaten. Ook dat is aardig gezien, maar lang niet zo leuk.


In de gewraakte zin is de bijzin dat niet alle moslima's boerka's gaan dragen inderdaad een voorzetselvoorwerp bij het werkwoord zorgen (het is zorgen voor iets). Daar is geen speld tussen te krijgen. Dat betekent dat in deze constructie het voorlopig voorzetselvoorwerp ervoor past: we moeten ervoor zorgen dat... Echter, in veel gevallen kun je zo'n voorlopig voorzetselvoorwerp weglaten. Daar zit wel wat variatie in (niet iedereen vindt elke weglating even gelukkig), maar in dit geval zou ik denken dat weglating geen enkel probleem is. Ook Van Dale (14) is die mening toegedaan. De eerste voorbeeldzin bij het woord zorgen luidt: Zorg dat je niet te laat komt. Veel duidelijker kun je het niet hebben.


In veel gevallen leidt weglating van een voorlopig voorzetselvoorwerp zelfs tot een andere constructie. In de negentiende eeuw was het nog wij moeten ernaar trachten om iets te doen.


Maar misschien bedoelde de taalcriticus toch de positie van het woordje niet. Die is inderdaad wel een beetje uitzonderlijk, en geeft aanleiding tot misverstand. Is de betekenis We moeten zorgen dat door niet alle moslima's boerka's gedragen gaan worden, of We moeten zorgen dat het niet zo gaat worden dat alle moslima's boerka's dragen? In grammaticale termen: is niet een bijwoordelijke bepaling binnen de woordgroep niet alle moslima's, of is niet een bijwoordelijke bepaling vóór de woordgroep alle moslima's?


Ik zou denken dat de laatste lezing de bedoeling is, en dan zou de vraag kunnen zijn: is dat niet fout? Kan er vóór het onderwerp in de bijzin wel een bijwoordelijke bepaling staan?


In dat geval is het antwoord: ja dat kan. Het is wel uitzonderlijk, het komt niet zo heel vaak voor, maar je kunt het op twee manieren aantonen. Ten eerste kun je een zin maken als We moeten zorgen dat niet de moslima's boerka's gaan dragen. Het verschil met de oorspronkelijke zin is nu, dat niet alle moslima's wel één woordgroep kan zijn, maar niet de moslima's niet. Dat bewijst dat de losse bijwoordelijke bepaling vóór het onderwerp kan. Toegegeven, de zin klinkt een beetje gemarkeerd, en dat zou een reden kunnen zijn om hem om stilistische redenen af te keuren, maar ongrammaticaal is een groot woord.


Het tweede bewijs is misschien overtuigender. Je kunt de zin uitbreiden tot We moeten zorgen dat niet vanaf morgen alle moslima's boerka's gaan dragen. Nu is vanaf morgen duidelijk een losse bijwoordelijke bepaling, en niet dus ook! En die zin klinkt eigenlijk helemaal niet zo slecht. Gewoon goed, zou ik zeggen.


Wat zou je nog meer fout kunnen vinden aan die oorspronkelijke zin? De taalprof kan het niet verzinnen. Maar hij houdt de discussie, mocht die alsnog ontbranden, scherp in de gaten!

5 opmerkingen:

 1. Weer eens een reactie vanuit Rotterdams oogpunt: wij zouden zeggen: "We moeten zorgen dat alle moslima's geen boerka gaan dragen."
  Hoe weet je dan het verschil tussen 'geen moslima moet een boerka gaan dragen' en 'niet alle moslima's moeten een boerka gaan dragen'?
  Welnu, in het tweede geval zou het "We moeten zorgen dat niet alle moslima's een boerka gaan dragen".
  Overigens is 'de moslima's' wezenlijk verschillend van 'alle moslima's'. Gaat in dat geval je vergelijking wel op om te controleren dat iets kan of niet?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @Vorkbaard: als ik het goed begrijp beargumenteer jij de gewraakte zin door erop te wijzen dat het de enige manier is om uit te drukken dat je wil dat 'niet alle moslima's' boerka's gaan dragen. Dat zou kunnen, maar feit blijft dat de zin dubbelzinnig is en dus tot verwarring aanleiding zou kunnen geven. Daarnaast was de kwestie dat de taalcriticus een fout meende te zien, en die is er in jouw opvatting dus ook niet.
  'de moslima's' verschilt van 'alle moslima's', dat is waar. Hoe wezenlijk, dat ligt er maar aan wat je met de vergelijking wilt. Ik wilde aantonen dat je tussen het onderschikkend voegwoord en het onderwerp van de bijzin best een bijwoordelijke bepaling kunt zetten, ook als dat onderwerp niet 'alle moslima's' is. Zolang dat een "gekwantificeerd onderwerp" is ('iedereen, alle moslima's, veel moslima's) kun je 'niet' ook in één woordgroep bij dat onderwerp begrijpen. Bij 'de moslima's' kan dat niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Taalprof, mijn reactie was misschien niet duidelijk: mijn vraag was niet retorisch en het antwoord is dus "ja".

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @Vorkbaard: Aha. Hm, dat is al de tweede keer deze week dat ik iemand verkeerd begrijp. Ik moet toch eens wat beter nadenken in plaats van snel antwoorden.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik kan me toch alleen maar voorstellen dat het om het woordje 'ervoor' gaat wat weggelaten is in deze zin.
  Om een ander voorbeeld te noemen:
  In de zin:
  "dit is het spelbord, en u moet zorgen dat alle stukken van het bord verdwijnen."
  klinkt 'er voor' toch beter. Maar inderdaad niet fout.
  Waarschijnlijk heeft degene die meent dat deze zin fout is (als het om 'ervoor' gaat) deze pagina: http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/270/ nog nooit gelezen.
  In dat geval zou hem "We moeten voorkomen dat alle moslima's burka's (boerka's) gaan dragen" wellicht beter in de oren klinken.

  BeantwoordenVerwijderen