zaterdag 11 maart 2006

Wie is die Taalprof?

Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is de taalprof, de gezonnebrilde zwerver in cyberspace, die onschuldige taalgebruikers beschermt tegen de valstrikken van de grammatica! In het dagelijks leven wordt hij niet herkend, maar zodra hij ergens een lijdend voorwerp hoort of een bepaling van gesteldheid ziet, dan laadt hij zijn laptop, zet hij zijn zonnebril op en snelt hij te hulp.


Hij is de wreker van de betweters, de schrik van de onverschilligen en de redder van de grammaticaal ontredderden, hij is de Taalprof.

In een wereld waarin de grammatica belaagd wordt door de domheid, de dufheid en de doctrinaire bedillers is de Taalprof de rots in de branding van het grote drammen. Overal waar taalgebruikers in nood zijn kunnen ze een beroep doen op de Taalprof. Ben jij een aan lamlendigheid lijdende leerling of een door de dagelijkse duisternis doorgedraaide docent, stuur je noodkreet dan het internet op!


De ware identiteit van de Taalprof is in mysteriën gehuld. Sommigen zeggen dat hij een gepensioneerde leraar is uit oude tijden, toen de grammatica nog een gerespecteerd vakgebied was. Anderen menen dat hij zich overdag schuilhoudt in de onderaardse gewelven van een universiteit uit de middeleeuwen. Daar zou hij als een geest rondwaren, levend van oude manuscripten, en voortdurend de moderne wetenschappers de stuipen op het lijf jagend met geheimzinnige toverformules als betrekkelijk voornaamwoord met ingesloten antecedent


Weer anderen zeggen dat de Taalprof niet echt bestaat, maar alleen een illusie is, een virtueel spook dat 's nachts tijdens de elektronenstormen op het internet wel eens gesignaleerd wordt, altijd surfend tegen de wind in. Mensen die beweren de Taalprof zo ooit gezien te hebben, dragen daar hun hele leven de sporen van mee. Ze verzamelen zich in praatgroepen, waar ze steeds maar weer die bijzondere ervaringen uitwisselen.


Is hij een professor of een professional? Is hij een neerlandicus of een amateur? Schrijft hij in de krant of alleen op zijn boodschappenbriefjes? Niemand die het weet. Maar hoe dan ook, overal waar de grammatica in de problemen is, duikt de Taalprof op als redder in de nood. Begrijp je hem niet? Vraag dan dóór. De Taalprof heeft een onuitputtelijk arsenaal aan uitleg tot zijn beschikking.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten