maandag 17 november 2008

Taalprof weer uitleggerig
Vanmorgen zat de taalprof bij een gesprek waarbij een van de deelnemers opmerkte dat haar leerlingen bij een mondelinge presentatie nogal oplezerig waren. Mooi woord! Zo zie je ze niet vaak in het wild. Dat was wel de moeite waard voor een mentale notitie om 's avonds nog even te genieten. Oplezerig.


Nou niet meteen zeggen, dat zal wel fout zijn, want het woord is te mooi om te verwerpen. Ook niet opmerken dat het niet in de woordenboeken staat want dat is allemaal van een starheid en kortzichtigheid die niet past bij dit fraaie exemplaar. Zeg het anders nog een keer hardop: oplezerig. Ze zijn een beetje oplezerig. Het is onmiddellijk duidelijk wat de bedoeling is: ze lezen teveel op, ze hebben al te zeer de neiging tot oplezen.

Het woord is volstrekt regelmatig van vorm en betekenis. En wat nog mooier is: het procedé is al helemaal beschreven. De taalprof had het er al over in zijn verklaring van het woord wederkerig. En de taalkundige Schönfeld beschreef het in zijn Historische Grammatica van het Nederlands (bij link doorbladeren naar paragraaf 169). Mooi stukje ouderwetse morfologie is dat. Wacht, ik vat het even samen:


Schönfeld heeft het over de geschiedenis van het achtervoegsel -ig. Dat stond oorspronkelijk achter zelfstandige naamwoorden. Maar, zo veronderstelt hij:
doordat in woorden als got. grēd-ags, ndl. honger-ig, dorst-ig, gelov-ig, tier-ig, toorn-ig het grondwoord evengoed als een werkwoordelijke stam (got. grēdus en grēdōn enz.) kon opgevat worden, kreeg het [bijvoeglijk naamwoord] ongeveer de betekenis van een tot  adjectief geworden deelwoord, en kwam, met verschuiving van de groepering, het suffix ook achter werkwoordelijke stammen te staan, b.v. nalat-ig, beger-ig, bevall-ig, vrijgev-ig, oudnndl. lez-ig ‘leeslustig’.
Mooi hè, lezig "leeslustig"? Dat woord kennen we niet meer, misschien bij gebrek aan leeslust.

Maar het gaat nog even verder:
Doordat verschillende grondwoorden in 't ndl. op -er uitgingen (b.v. honger-ig, stumper-ig, water-ig, etter-ig, ijzer-ig, schemer-ig), ontstond een nieuw suffix -erig, gewoonlijk met pejoratieve betekenis; b.v. drad-erig, hout-erig, strep-erig, plekk-erig, wind-erig, zand-erig, vlekk-erig, zwet-erig [...].

Aangezien het grondwoord soms een tweevoudige interpretatie (znw. en werkwoordelijke stam) toelaat (ijver-, etter-, honger-) kon het suffix -erig ook achter werkwoordelijke stammen staan: kraken / krakerig, klagen / klagerig, vitten / vitterig, bedillen / bedillerig, zoenen / zoenerig; vgl. vlagerig eer van vlagen dan van vlaag [...]. Vooral in 't Afrikaans is dit suffix produktief.
Schönfeld veronderstelt dus dat het achtervoegsel -erig ontstaan is uit verwarring bij woorden die toevallig op -er uitgingen, en hij signaleert een "pejoratieve," dat wil zeggen ongunstige betekenis.

In mijn stukje over wederkerig meende ik in dat achtervoegsel -ig bij werkwoorden een "habituele" betekenis te signaleren: wie lezig is, heeft een gewoonte van lezen gemaakt, wie nalatig is, heeft van nalaten een gewoonte gemaakt.


Bij -erig achter werkwoorden zou je naast die habituele betekenis ook een soort herhalingsbetekenis kunnen veronderstellen (een "frequentatief"). Ben je huilerig, dan heb je niet zozeer van huilen een gewoonte gemaakt, maar dan heb je de neiging om dat steeds maar weer te doen, tot vervelens toe.


Ik merkte op dat -erig bij werkwoorden in het Nederlands veel productiever leek dan -ig. Je zou best, zo veronderstelde ik, een woord als terugkeerderig kunnen verzinnen voor iemand die al te zeer de neiging heeft om terug te keren.


En nu zien we dus zomaar ineens een nieuw woord in die categorie opduiken. Oplezerig. Van oplezen een gewoonte gemaakt hebben en dat tot vervelens toe. Al te zeer de neiging hebben tot oplezen. Volstrekt regelmatig en loepzuiver. Het is te mooi om waar te zijn.

9 opmerkingen:

 1. Mooie verbasteringen zijn dat altijd vind ikzelf. Ik hou er van.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @buxx: wacht even, het is juist géén verbastering! Ik probeer aan te tonen dat het een zogeheten "productief proces" is, met andere woorden, dat het Nederlands deze mogelijkheid biedt om nieuwe woorden te maken. En dat daar niks mis mee is. Dat is dus nóg mooier!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ton van der Wouden18 november 2008 om 03:31

  Voorbeelden uit het Corpus Gesproken Nederlands (lang niet allemaal afgeleid van werkwoorden, maar gevallen als "kotserig" en "kusserig" vind ik persoonlijk prachtig):
  aanstellerig
  armetierig
  ballerig
  bedlegerig
  begerig
  bemoeierig
  beverig
  bezitterig
  bibberig
  bloederig
  brallerig
  branderig
  breedvoerig
  broeierig
  dikkenekkerig
  draaierig
  drammerig
  dromerig
  druilerig
  dweperig
  flodderig
  frikkerig
  glibberig
  glijerig
  grieperig
  hangerig
  hardschreeuwerig
  harkerig
  hebberig
  hongerig
  horkerig
  houterig
  huiverig
  ijverig
  ijzerig
  kitscherig
  kleverig
  kloterig
  knapperig
  kneuterig
  kotserig
  kreefterig
  krenterig
  krullerig
  kusserig
  kwetterig
  kwijlerig
  lacherig
  lawaaierig
  lezerig
  lodderig
  machtshongerig
  miezerig
  modderig
  mopperig
  nederig
  nichterig
  nikserig
  opdrachterig
  opdringerig
  opschepperig
  overijverig
  pafferig
  paniekerig
  papperig
  patserig
  piekerig
  plagerig
  plakkerig
  poeperig
  praterig
  prekerig
  propperig
  protserig
  rukkerig
  samenzweerderig
  schemerig
  scheterig
  schijterig
  schofterig
  schrieperig
  schutterig
  showerig
  slaperig
  slijkerig
  slijmerig
  smiechterig
  snotterig
  springerig
  stroperig
  trekkerig
  troeperig
  tweeherig
  uitvoerig
  vasthouderig
  vlekkerig
  waterig
  watterig
  wederkerig
  weelderig
  wijsgerig
  winderig
  zanderig
  ziekerig
  zweterig
  zweverig

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In het Nederlands is het suffix -erig niet zo heel productief meer, maar in het Fries is het dat nog wel. Je kunt daar heel makkelijk zeggen:
  - Hy is net sa praterich.
  - Se is wat gapperich.
  - Us heit is net sa autoriderich.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Ton van der Wouden: Ja, dat 'kusserig' lijkt wel heel erg op 'zoenerig' dat Schönfeld noemde. En 'tweeherig' is natuurlijk geen '-erig.'
  Het lijkt er trouwens op dat de werkwoorden met -erig in de meerderheid zijn. Hm, ik loop ze even langs, gewoon voor de aardigheid:
  aanstellerig: ww + erig
  armetierig: ondoorzichtig, zal wel met 'tieren' te maken hebben
  ballerig: zn + erig
  bedlegerig: ondoorzichtig, waarschijnlijk iets met 'liggen'
  begerig: ww + ig
  bemoeierig: ww + erig
  beverig: ww + erig
  bezitterig: ww + erig (denk ik)
  bibberig: ww + ig (want -er is al frequentatief van 'bibber')
  bloederig: ww + erig (denk ik)
  brallerig: ww + erig
  branderig: ww + erig
  breedvoerig: ondoorzichtig (werkwoord 'voeren'?)
  broeierig: ww + erig
  dikkenekkerig: zn + erig
  draaierig: ww + erig
  drammerig: ww + erig
  dromerig: ww + erig
  druilerig: ww + erig
  dweperig: ww + erig
  flodderig: ww + erig
  frikkerig: zn + erig
  glibberig: ww + ig (zie 'bibberig')
  glijerig: : ww + erig
  grieperig: zn + erig (?)
  hangerig: ww + erig
  hardschreeuwerig: ww + erig
  harkerig: zn + erig
  hebberig: ww + erig
  hongerig: zn + ig (of ww)
  horkerig: zn + erig
  houterig: zn + erig
  huiverig: ww + ig (zie 'bibberig')
  ijverig: zn + ig (of ww)
  ijzerig: zn + ig
  kitscherig: zn + erig
  kleverig: ww + erig
  kloterig: zn + erig
  knapperig: ww + ig (zie 'bibberig')
  kneuterig: ww + ig (?)
  kotserig: ww + erig
  kreefterig: zn + erig
  krenterig: zn + erig
  krullerig: zn + erig (of ww)
  kusserig: ww + erig (denk ik)
  kwetterig: ww + ig (zie 'bibberig')
  kwijlerig: ww + erig
  lacherig: ww + erig
  lawaaierig: zn + erig
  lezerig: ww + erig
  lodderig: ondoorzichtig, waarschijnlijk ww + ig
  machtshongerig: zie 'hongerig'
  miezerig: ww + ig (zie 'bibberig')
  modderig: zn + ig
  mopperig: ww + ig (zie 'bibberig')
  nederig: geen achtervoegsel?
  nichterig: zn + ig
  nikserig: vnw + erig
  opdrachterig: zn + erig
  opdringerig: ww + erig
  opschepperig: ww + erig
  overijverig: zn + ig (met versterkend voorvoegsel)
  pafferig: onduidelijk
  paniekerig: zn + erig
  papperig: zn + erig (denk ik)
  patserig: zn + ig
  piekerig: zn + erig
  plagerig: ww + erig
  plakkerig: ww + erig (of zn)
  poeperig: ww + erig (of zn)
  praterig: ww + erig
  prekerig: ww + erig (of zn)
  propperig: ww + erig (of zn)
  protserig: onduidelijk (ww?)
  rukkerig: ww + erig
  samenzweerderig: ww + derig
  schemerig: zn + ig
  scheterig: zn + erig
  schijterig: ww + erig (of zn)
  schofterig: zn + erig
  schrieperig: ww + erig
  schutterig: ww + ig (zie 'bibberig')
  showerig: ww + erig
  slaperig: ww + erig
  slijkerig: zn + erig
  slijmerig: zn + erig
  smiechterig: zn + erig
  snotterig: ww + ig (zie 'bibberig')
  springerig: ww + erig
  stroperig: zn + erig
  trekkerig: ww + erig
  troeperig: zn + erig
  tweeherig: samenstellende afleiding (tw + zn + ig)
  uitvoerig: onduidelijk (ww + ig?)
  vasthouderig: ww + erig
  vlekkerig: ww + erig (of zn)
  waterig: zn + ig
  watterig: zn + erig
  wederkerig: ww + ig
  weelderig: zn + (e)rig
  wijsgerig: zn + ig
  winderig: zn + erig
  zanderig: zn + erig
  ziekerig: bn + erig
  zweterig: ww + erig
  zweverig: ww + erig
  44 van de 106 zijn ww+erig, 28 zijn zn+erig.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @Henk: ik geloof dat ik het in het Nederlands ook nog wel redelijk productief zou noemen. Ik heb het niet geteld, maar ik heb de indruk dat veel van de voorbeelden die Ton gaf uit het CGN niet in de woordenboeken staan. Die lijken ter plekke geproduceerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Misschien, maar de voorbeelden zijn in het Nederlands toch aardig wat gestileerder dan in het Fries. Een studente van me deed vanmiddag trouwens de prachtige uitspraak: "Ik bin net sa muzikerich" (ik ben niet zo muzikaal). :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Volgens mij is het inderdaad in het Nederlands ook nog aardig productief, zoals taalprof zegt. Ik kom uit Noord-Brabant, en ook in mijn omgeving kun je rustig 'praterig' en 'muziekerig' zeggen, met (denk ik) dezelfde betekenis.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @Wessel Stoop: Ik heb ook toch nog maar even geteld of mijn indruk juist was dat een hoop van die woorden uit het CGN nieuwvormingen waren. Welnu: 25 van de 106 gevallen staan niet in het woordenboek (ballerig, bemoeierig, bezitterig, dikkenekkerig, glijerig, hardschreeuwerig, horkerig, ijzerig, kotserig, kreefterig, krullerig, kusserig, kwijlerig, lezerig, machtshongerig, opdrachterig, poeperig, rukkerig, scheterig, showerig, smiechterig, troeperig, vasthouderig, watterig, ziekerig). Daarvan zijn er 13 ww + '-erig' en 11 zn + '-erig' (en 1 bn + '-erig).
  Dat betekent dat bijna een kwart van alle woorden in het CGN op '-ig' een nieuwvorming met '-erig' is. Van alle woorden met zn + '-erig' is bijna 30% nieuwvorming, en van alle woorden met ww + '-erig' is dat ongeveer hetzelfde percentage.
  Dat kun je dus inderdaad wel productief noemen.

  BeantwoordenVerwijderen