dinsdag 6 mei 2008

Wat is een hulpwerkwoord van aspect?Niemand die Nederlands spreekt vindt het gek dat je een verleden tijd in de werkwoordsvorm uitdrukt. De zin Het regent kun je in één klap in de verleden tijd zetten door het werkwoord te veranderen: Het regende. Daar is helemaal geen extra woord voor nodig. Je kunt er natuurlijk wel gisteren bij zetten, of net, maar dat hoeft niet. Alleen al door te zeggen Het regende in plaats van het regent heb je uitgedrukt dat de regen in het verleden plaatsvond.

Eigenlijk is dat maar gek. De meeste betekenissen zijn uitgedrukt in aparte woorden. Zoals aspectuele betekenissen. Aspectu-wat?

Als je een gebeurtenis aan een tijd wilt koppelen, kan dat op twee manieren: je kunt iets zeggen over een tijdstip dat met die gebeurtenis samenvalt (bijvoorbeeld gisteren), of je kunt iets zeggen over het begin, het einde of de duur van een gebeurtenis. In de taalkunde heet het eerste (koppelen aan tijdstip) ook wel "tempus," en het tweede (begin, duur, einde) heet "aspect".

Tempus zit in het Nederlands in de vorm van het werkwoord. Aspect niet. Aspect druk je uit met extra woorden. Van het regent maak je het regende, en dan zeg je iets over een tijdstip dat aan de regen gekoppeld is. Als je iets wilt zeggen over het begin, het einde of de duur van de regen, dan heb je daar extra woorden voor nodig: het regende van drie tot vier uur, of het begint te regenen.

Aspect kun je in het Nederlands ook met een hulpwerkwoord uitdrukken. Als je zegt het gaat regenen, dan zeg je iets over het begin van de regen. Het gaat regenen is hetzelfde als het regent, met als extra betekenis: het begint. Zet er maar eens een tijdstip bij (het gaat om drie uur regenen), en je ziet dat nu precies het begin van de regen gekoppeld is aan het tijdstip om drie uur. Dit is anders dan bij het regent om drie uur, waarmee je alleen zegt dat het om drie uur aan het regenen is. Dan kan het best al eerder begonnen zijn.

Er zijn twee aspectuele betekenissen die je in het Nederlands met een hulpwerkwoord kunt uitdrukken: begin en duur. De zin Ik koop een tijdschrift is neutraal. Met het hulpwerkwoord gaan wordt het Ik ga een tijdschrift kopen. Het verschil is alleen aspectueel ("begin"). In plaats van gaan kun je hier ook komen gebruiken: Ik kom een tijdschrift kopen. En zelfs zijn is mogelijk: Ik ben een tijdschrift kopen. Nu is het verschil in betekenis wel wat anders: je zegt nu dat het kopen van een tijdschrift een gebeurtenis is die op dit moment bezig is.  Je rekt de gebeurtenis als het ware uit met de heenreis en terugreis naar de winkel erbij. Maar ook dat is allemaal aspectueel. Het gaat nu meer om de duur van de gebeurtenis.

Een speciaal geval vormen de zogeheten "werkwoorden van lichaamshouding." Dat zijn zitten, liggen, staan, hangen en lopen. Die werkwoorden zeggen allemaal iets over je lichaamshouding (je kunt ze ook bij voorwerpen gebruiken), maar als je ze bij een ander werkwoord plaatst, hebben ze voornamelijk een aspectuele betekenis. Kijk maar: neem de zin Ik fluit een liedje. Daar kun je van maken Ik zit een liedje te fluiten, ik lig een liedje te fluiten, ik sta een liedje te fluiten, ik loop een liedje te fluiten, en misschien ook wel ik hang een liedje te fluiten (al moet je hier een beetje je fantasie bij gebruiken). In al die gevallen zeg je iets over de duur van die gebeurtenis: je fluit een liedje, en dat duurt een tijdje.

Je kunt zo'n hulpwerkwoord van lichaamshouding niet toevoegen bij werkwoorden die een plotselinge, korte gebeurtenis uitdrukken: De bom staat te ontploffen bijvoorbeeld, dat klinkt heel erg gek. Dat komt omdat het hulpwerkwoord zegt dat het wat langer duurt, terwijl ontploffen helemaal niet lang kán duren. Of ik loop me de hele tijd te stoten. Dat kun je wel zeggen, maar omdat stoten een plotselinge gebeurtenis is, en loop probeert die gebeurtenis "uit te rekken", krijg je nu een soort herhalingseffect. Ik loop me de hele tijd te stoten betekent dat je je telkens weer opnieuw stoot.

Waarom drukt het Nederlands tempus uit in de vorm van het werkwoord, en aspect in een hulpwerkwoord? Geen idee. Dat is blijkbaar zo ontstaan. Er zijn ook talen die aspect in de werkwoordvorm uitdrukken. Of talen die de tempus in een hulpwerkwoord hebben. Of talen waarbij aspect alleen in een bepaling kan zitten. Talen hebben die keuze.

Is dit allemaal belangrijk om te weten? Hmm. In ieder geval wel als je over taal en betekenis wilt kunnen meepraten. Want dit zijn de termen waarin dat gebeurt. Maar het is ook wel een belangrijk inzicht. In de taal drukken we uit hoe wij de wereld zien. Tempus en aspect zijn de middelen waarmee wij gebeurtenissen kunnen koppelen aan de tijd. Gebeurtenissen hebben een begin, een duur en een einde, en ze kunnen samenvallen met tijdstippen. Als we geen middelen hadden om dat uit te drukken, zouden we nooit iets kunnen zeggen over onze herinneringen of onze toekomstverwachtingen. Dan hadden we het alleen maar over dingen die hier en nu gebeurden: "Hee, het regent! Hee, het regent niet. Hee, en nu weer wel!" Dan zaten in ieder geval Erwin Kroll en Marjon de Hond zonder werk.

10 opmerkingen:

 1. Goeiedag, Prof.
  Ik las net je stukje (interessant, zoals vaak), daarbij bleef ik bij het volgende zinnetje even staan: '..dat de regen in het verleden plaatsvond.'
  Kan regen 'plaatsvinden'? Zou hier 'het regenen plaatsvond' niet beter zijn?
  Mijn redeneringspoging is de volgende - 'het regenen' is het proces (zeg maar), en 'de regen' is dat wat naar beneden valt.
  En vervolgens dacht ik: dat, wat naar beneden valt, kan niet plaatsvinden.
  dag, cherdt

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @cherdt: Ik wil onmiddellijk toegeven dat in een bloemlezing van mijn beste werk de zin '...dat de regen in het verleden plaatsvond' niet bij de beste tien zinnen zal staan, maar dat zou ook voor jouw verbetering gelden.
  Ik snap trouwens wel wat je bedoelt. Jij vindt blijkbaar dat het woord 'regen' uitsluitend zou mogen verwijzen naar het resultaat van het proces dat je met 'het regenen' aanduidt. Ik formuleerde dit bijna zo: jij vindt blijkbaar dat het woord 'regen' alleen zou mogen verwijzen naar het resultaat van de regen. Maar met die formulering zou jouw standpunt al meteen weerlegd zijn.
  Ik denk inderdaad dat jouw redenering niet opgaat. Met 'regen' kun je inderdaad verwijzen naar het water dat uit de lucht valt ('De regen valt'), maar ook naar het proces zelf ('De regen duurde een hele middag'). Dat is niet ongebruikelijk bij zelfstandige naamwoorden die op deze manier zijn afgeleid van een werkwoord.
  'regen' is het zelfstandige naamwoord dat afgeleid is van de stam van het werkwoord 'regenen' (je zou denken dat het ook andersom kan zijn, dat 'regenen' is afgeleid van 'regen', maar ik heb het voor de zekerheid opgezocht). Met zo'n zogeheten nominalisatie kun je wel vaker de actie zelf, én het resultaat aanduiden. Neem bijvoorbeeld 'het werk'. Dat is op dezelfde manier een nominalisatie van 'werken'. Maar 'het werk' dat kan het resultaat van de arbeid zijn, maar ook die arbeid zelf.
  Je hebt natuurlijk gelijk als je zegt dat het water niet kan plaatsvinden. Maar de regen, als gebeurtenis, zou dat wel moeten kunnen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @ taalprof: Bedankt voor het fascinerende antwoord. Mijn conclusie - mijn 'gevoel' klopt dikwijls, de kennis ontbreekt een beetje.
  Maar is prima zo, in combinatie met de website van de prof komt het allemaal weer goed ;))
  Tot de volgende keer

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hmmm ... grappig dat je de voltooide tijd niet noemt, het verschil tussen Ik las je stukje en Ik heb je stukje gelezen is toch aspectueel? Maar inderdaad, ook hebben is hier een hulpwerkwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Reinier: ja, da's waar. Voltooide tijd is een aspect. Ik heb het in dit stukje alleen maar over de "hulpwerkwoorden van aspect," en in de Nederlandse grammatica's wordt het hulpwerkwoord van tijd daar niet onder gerekend. Misschien wel ten onrechte inderdaad, want voltooide tijd is niet zozeer tijd als wel aspect. Weliswaar een ander aspect dan dat van andere aspectuele hulpwerkwoorden, maar zeker een aspect.
  Het feit dat het hulpwerkwoord van tijd onderscheiden wordt van de (andere) aspectuele hulpwerkwoorden zal ongetwijfeld ook te maken hebben met de bijzondere vorm van het werkwoord dat erbij hoort: het voltooid deelwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dat lijkt me ook, zeker omdat ook de lijdende vorm met "worden"/"zijn" ("het stukje is door mij gelezen") als een soort werkwoordstijd wordt behandeld. Een andere reden is denk ik dat je de "tijden" van een taal graag in een overzicht naast elkaar zet bij het bespreken van de grammatica, en nog een dat die andere hulpwerkwoorden ook bij het vertalen in andere talen vaak als hulpwerkwoord kunt vertalen, terwijl de voltooide tijd en de lijdende vorm lang niet in elke taal met hulpwerkwoorden worden uitgedrukt.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ton van der Wouden16 september 2008 om 03:54

  nog een aspect dat in het Nederlands uitgedrukt kan worden is ophouden, en wel met het gelijkluidende werkwoord. "het hield op te regenen" is minder fraai dan "het hield op met regenen", maar "dat probleem hield op te bestaan" lijkt me vlekkeloos.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @Ton van der Wouden: "ophouden" (overgang van wel regenen naar niet regenen) lijkt me inderdaad de tegenhanger van "beginnen" (overgang van niet regenen naar wel regenen).

  BeantwoordenVerwijderen
 9. weet één van jullie wat in godsnaam een hulp werkwoord is xD?
  xxx

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @cecile JWZ: de taalprof weet het. Hij probeert het hier uit te leggen: http://taalprof.web-log.nl/taalprof/2007/04/hoe_het_hulpwer.html
  Daar lees je waarin een hulpwerkwoord van andere werkwoorden verschilt, en je krijgt een overzicht van alle soorten hulpwerkwoord. Al die soorten worden dan ook nog eens apart besproken.
  Lees dat eerste stukje eens. Als je het niet snapt, vraag het dan nog eens. Er zijn veel meer manieren om het uit te leggen!

  BeantwoordenVerwijderen